Humanistyczne próby poprawy oferty

Trudno dyskutować nad faktem, że absolwenci studiów technicznych mogą po zakończeniu edukacji liczyć na lepsze oferty pracy i wyższe zarobki od ich rówieśników decydujących się na podjęcie studiów na kierunkach humanistycznych. Nie znaczy to jednak, że uniwersytety nie starają się, by ten problem ograniczyć.

Obraz

Stąd próby zainteresowania maturzystów nowymi kierunkami studiów o profilu humanistycznym. Pewnym przykładem na szukanie nowych rozwiązań może być powołanie na kilku już uczelniach kierunku glottodydaktyka polonistyczna. To oferta dla osób, które w przyszłości będą uczyć obcokrajowców języka polskiego, a więc w pewien sposób odpowiedź na trend postępującej globalizacji.

Podobnie rzecz się ma z biohistorią – nową dyscypliną naukową łączącą wiedzę z zakresu historii, archeologii, medycyny i geografii. Na kierunku tym istnieje możliwość dogłębnego nabycia wiedzy o ingerencji człowieka w środowisko naturalne czy wpływu tegoż środowiska na rodzaj ludzki, co w połączeniu z nasilającymi się trendami proekologicznymi może okazać się niezwykle przydatne i opłacalne.